❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

به نام انکه وجودم زوجودش شده موجود

❌بـ🌂ـاران تنــــــهایـــی هــــا❌

مــــــــــــی تراود مهـــــــتاب می درخشد شب تاب...
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک ...
غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند...

-فـــقـط برای کســـی مینویسم که...

پیام های کوتاه
نویسندگان

۳۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۷
بهمن ۹۲

کپی ممنوع است

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۵۰
بـیـتــا
۲۰
بهمن ۹۲

لبخنـــــــــــدبزن!

بدون انتظار پاسخی از دنــــــــــیا,

بدان روزی دنیاانقدرشــــــــــرمنده می شود.

که به جای پاسخ لبخند,باتمام ســـــــــــازهایت مــــی رقصد...

"چارلـــــی چاپلــــــــــین"

http://barantanhaiiha.blog.ir

کپی ممنوع است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۲ ، ۲۱:۱۶
بـیـتــا
۱۷
بهمن ۹۲

مردی متوجه شد که گوش ھمسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است...
به نظرش رسید که ھمسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد.
به این خاطر، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او درمیان گذاشت.

کپی ممنوع است

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۳۶
بـیـتــا

barantanhaiiha.blog.ir

بـیـتــا
۱۴
بهمن ۹۲

بعضی از آدمها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد ضخیم و بعضی جلد نازک
بعضی از آدمها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی.
بعضی از آدمها ترجمه شده اند.
بعضی از آدمها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدمهای دیگرند.
بعضی از آدمها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدمها صفحات رنگی دارند.
بعضی از آدمها تیتر دارند، فهرست دارند و روی پیشانی بعضی از آدمها نوشته اند: حق هرگونه استفاده ممنوع و محفوظ است.
بعضی از آدمها قیمت روی جلد دارند. بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند و بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.
بعضی از آدمها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند.
بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی دارند و بعضی از آدمها معلومات عمومی هستند.
بعضی از آدمها خط خوردگی دارند و بعضی از آدمها غلط چاپی دارند.
از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدمها باید جریمه نوشت.
بعضی از آدمها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنهارا بفهمیم و بعضی از آدمها را نخوانده باید دور انداخت..

barantanhaiiha.blog.ir

کپی ممنوع است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۴۵
بـیـتــا
۱۱
بهمن ۹۲

به تو خیانت میکنند,تو نکن...

تو را تکذیب میکنند,تو نکن...

تو را می ستایند,فریب مخور...

تو را نکوهش میکنند,شکوه مکن...

مردم شهر از تو بد میگویند,اندوهگین نشو...

همه مردم تو را نیک میخوانند ,مسرور مباش...

انگاه تو از ما خواهی بود...

امام باقر(ع)

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۶:۱۵
بـیـتــا
۱۱
بهمن ۹۲

مانده تا برف زمین آب شود
مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر

ناتمام است درخت‌
زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد
و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوک از افق درک حیات‌

مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عید

در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام‌
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد

پس چه باید بکنم
من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال
تشنه زمزمه ام؟

بهتر آن است که برخیزیم
رنگ را بردارم
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم...

  هشت کتاب - دفتر: حجم سبز - شعر: پرهای زمزمه

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۲۹
بـیـتــا
۱۱
بهمن ۹۲

برای دیوونه ترین کس دنیا
یکی دیوانه ای آتش بر افروخت
در آن ھنگامه جان خویش را سوخت

ھمه خاکسترش را باد می برد
وجودش را جھان از یاد می برد
تو ھمچون آتشی ای عشق جانسوز
من آن دیوانه مرد آتش افروز

من آن دیوانه آتش پرستم
در این آتش خوشم تا زنده ھستم
بزن آتش به عود استخوانم
که بوی عشق برخیزد ز جانم

خوشم با این چنین دیوانگی ھا
که می خندم به آن فرزانگی ھا
به غیر از مردن و از یاد رفتن
غباری گشتن و بر باد رفتن

در این عالم سرانجامی نداریم
چه فرجامی ؟ که فرجامی نداریم


فریدون مشیری

http://barantanhaiiha.blog.ir

کپی ممنوع است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۲۴
بـیـتــا
۱۱
بهمن ۹۲

دل من حوصله کن داد زدن ممنوع است

کم بکن این گله فریاد زدن ممنوع است

بین این قوم که هر کار ثوابییست کباب

دل سوخته را باد زدن ممنوع است

تیشه بر ریشه فرهاد زدن شیرین است

حرفی از دل فرهاد زدن ممنوع است

شادی از منظر این گناهیست بزرگ

بزن اهنگ ولی شاد زدن ممنوع است

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۲۲
بـیـتــا
۱۱
بهمن ۹۲

بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداست. "امام علی علیه

السلام"
*خنده و تبسم نشانه بارز خوشرویی است و آن موجب دوست یابی
است. "امام علی علیه السلام"
*خوشحال کردن قلب مومن از ده حجّ با ارزشتر است. "امام صادق
علیه السلام"
*نزد خداوند کافر خوش رو از مؤمن ترش رو عزیزتر است. "امام رضا
علیه السلام"
*ھر که مؤمنی را از غم و اندوه شاد کند خداوند دل او را در روز قیامت
شاد میکند. "امام جواد علیه السلام"
*ھیچ چیز مثل خوشرویی زندگی را شیرین نمیکند. "امام حسن
عسگری علیه السلام
"

http://barantanhaiiha.blog.ir/

کپی ممنوع است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۲۰
بـیـتــا